цел_бг

Контрола на квалитет

1

- УПРАВУВАЊЕ СО ПРОДАВАЧ
- СЕРТИФИКУВАНИ ИСПЕКЦИИ НА КВАЛИТЕТ
- УСЛУГИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЌЕ.
- КОНТИНУАЛНА ОБУКА ЗА КВАЛИТЕТ
- ВРСКИ СО КВАЛИТЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
им нуди на клиентите OEM и CEM флексибилни и стратешки решенија за трошоците за носење несакан залихи.Без разлика дали се работи за веднаш купување на многу, можности за побарувачка на поединечни артикли, пратка во куќата или пратка директно од вашиот магацин, Freedom го има решението за максимално враќање на вредноста и намалување на непотребните трошоци за залиха.
Ја користиме нашата воспоставена глобална база на податоци за продажба со над дваесет илјади OEM и CEM клиенти, преку десет илјади воспоставени односи со препродавачи и стратешка онлајн маркетинг експертиза за да создадеме изложеност на светскиот пазар за вашиот вишок на залихи.Наоѓање на побарувачката што го претвора товарот во капитал и потенцијално создавање дополнителни текови на приходи.
Како што се собира несаканиот залихи, тој може брзо да ја изгуби вредноста со континуираното воведување на нова технологија.Freedom спроведува ефикасна и флексибилна глобална маркетинг стратегија за брзо претворање на вишокот во критична повратена вредност.